Ngày 25/12, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa X đã thảo luận và hiệp thương bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tham dự có Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn  Bùi Quang Huy chúc mừng tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Theo đó, Hội nghị đã hiệp thương Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Hiệp thương bổ sung 2 Phó Chủ tịch Trung ương Hội gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Nhất Linh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội Trần Quang Hưng. 

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết chúc mừng tân Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Nhất Linh (thứ hai từ phải qua) và Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành; 3 ủy viên Ban thư ký và 01 ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.