Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 11:43 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

LCĐT – Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tại 68 điểm cầu trên toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 74 đảng viên. Cấp ủy các địa phương, đơn vị kiểm tra 26.446 tổ chức đảng và 134.284 đảng viên, kết luận 587 tổ chức đảng và 1.030 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 142 đảng viên.

3 tháng cuối năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đồng cấp tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra năm 2021, xây dựng chương trình kiểm tra năm 2022. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tại Lào Cai, trong 9 tháng năm 2021, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 1.276 lượt tổ chức đảng và 1.575 lượt đảng viên; giám sát 701 lượt tổ chức đảng và 1.512 lượt đảng viên; trong đó, Tỉnh ủy tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với 20 tổ chức đảng và 47 đảng viên viên. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 41 đảng viên trong việc quản lý, khai thác khoáng sản; việc thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện đúng người, đúng nội dung vi phạm, đúng quy trình, phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật nên không xảy ra khiếu nại kỷ luật Đảng. Việc giải quyết đơn, thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, thực hiện tốt phương châm: "Công minh, chính xác, kịp thời", qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải có những giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Triển khai tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy định, hướng dẫn quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ; trước mắt, cần tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW. Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, việc kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định; kịp thời giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, tránh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết