Báo Lào Cai
Thứ 7, 4/12/2021, 06:08 [UTC+7]
Hotline: 0986575708
Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021)

Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

LCĐT - Phát huy truyền thống 91 năm thành lập và phát triển, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Những năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  Ảnh: TL

Ngay từ đầu các nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Yên đã tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ban hành nhiều văn bản đôn đốc các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2015 - 2020, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy ban hành Đề án số 13 về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; Chỉ thị số 15 ngày 11/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên; Nghị quyết số 03 ngày 17/7/2018 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Giai đoạn 2020 - 2025, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án số 09 về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên… Nổi bật là việc tham mưu đổi mới công tác tuyển dụng thông qua phỏng vấn đối với vị trí cấp phó các đoàn thể cấp xã; tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số ở địa phương… Hiện nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đang chỉ đạo các đảng bộ xã, thị trấn lựa chọn xây dựng chi bộ mẫu, đây là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ, tùy từng thời điểm, từng giai đoạn, ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã có những tham mưu cụ thể cho cấp ủy địa phương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ví như tại thị xã Sa Pa, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tổ chức Thị ủy đã có nhiều tham mưu giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, 100% tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém, bình quân 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoặc tại Văn Bàn, Ban Tổ chức Huyện ủy đã có nhiều tham mưu nổi bật trong công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên nữ. Hiện Đảng bộ có hơn 6.000 đảng viên, trong đó hơn 4.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số, hơn 2.100 đảng viên nữ; trên 87% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy...

Phát huy truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là trong 30 năm tái lập tỉnh, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai nhiều đề án, chương trình hành động, kế hoạch quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng ở từng giai đoạn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy có những chỉ đạo đột phá, phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như: Giai đoạn 1991 - 2005, Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 03 ngày 7/9/1992 về hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng; giai đoạn 2006 - 2010, ban hành Nghị quyết số 05 ngày 28/12/2006 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010; giai đoạn 2010 - 2015, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05 về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015” cùng một số đề án liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng có nhiều sáng tạo, kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; đào tạo, quy hoạch cán bộ; các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, luân chuyển cán bộ... Đặc biệt, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều tham mưu với cấp ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã chủ động triển khai thí điểm các mô hình mới về tổ chức, bộ máy và kiêm nhiệm chức danh theo tinh thần cụ thể hóa rõ đối tượng, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sự phân cấp, phân quyền trong triển khai thực hiện nhằm tinh gọn đầu mối cơ quan, đơn vị, giảm số lượng cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy hợp nhất Sở Giao thông - Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; hợp nhất Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; sáp nhập Trường Trung cấp Y, Trường Cao đẳng Cộng đồng với Trường Cao đẳng Lào Cai; hợp nhất đài truyền thanh - truyền hình và trung tâm văn hóa - thể thao thành trung tâm văn hóa, thể thao - truyền thông cấp huyện...

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có nhiều tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Những kết quả trên góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm vẻ vang thêm truyền thống của ngành. 

 

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết