Từ khóa: "Anthropic"

1 kết quả

Nhân tài công nghệ được săn đón

Nhân tài công nghệ được săn đón

Làn sóng khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm nóng cuộc chiến giành nhân tài công nghệ ở châu Âu, khiến nhiều công ty phải lựa chọn giữa việc trả nhiều tiền hoặc đánh mất những bộ não giỏi nhất của khu vực.

fb yt zl tw