Từ khóa: "Xung đột Hamas - Israel"

2 kết quả

Xung đột Hamas - Israel: Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta đề xuất EU kêu gọi ngừng bắn

Xung đột Hamas - Israel: Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta đề xuất EU kêu gọi ngừng bắn

Thủ tướng 4 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta đã bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo trong khối nhóm họp tuần tới sẽ thảo luận về tình hình Gaza và cùng kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lâu dài để chấm dứt xung đột hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

fb yt zl tw