Từ khóa: "Xạ trị"

2 kết quả

Những "trở ngại" trong điều trị ung thư tại Việt Nam

Những "trở ngại" trong điều trị ung thư tại Việt Nam

Các phương pháp và các trang thiết bị y tế trong điều trị ung thư ở nước ta ngang tầm với thế giới. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân quá đông, cơ sở vật chất chưa đáp ứng, mạng lưới phòng chống ung thư còn chênh lệch về trình độ giữa các tuyến… là những trở ngại lớn trong điều trị ung thư ở nước ta hiện nay.

fb yt zl tw