Từ khóa: "Trung tâm y tế"

2 kết quả

Chủ tịch Quốc hội: Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trung tâm y tế cấp huyện

Chủ tịch Quốc hội: Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trung tâm y tế cấp huyện

Liên quan nội dung trung tâm y tế cấp huyện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần thống nhất trên cơ sở nguyên tắc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trung tâm y tế cấp huyện; đồng thời, đề nghị Chính phủ có lộ trình thực hiện bảo đảm tính khả thi.

fb yt zl tw