Từ khóa: "trộm cắp cuối năm"

1 kết quả

Cẩn trọng nạn trộm cắp dịp cuối năm

Cẩn trọng nạn trộm cắp dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm các hộ và cơ sở sản xuất, kinh doanh bận rộn để hoàn thành công việc của năm, cũng là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng sự mất cảnh giác, sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi trộm cắp.

fb yt zl tw