Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chiều 27/12, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

,

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy.

bcs-d-6780-8091.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cho biết: Trong năm 2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo UBND tỉnh kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (trong các tháng đầu năm) và các dịch bệnh mới phát sinh. Giữ vững ổn định, đà tăng trưởng của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung các giải pháp tổng thể hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Tập trung, ưu tiên nguồn lực thực hiện 7 nhiệm vụ trong tâm, 2 lĩnh vực đột phá, 18 đề án và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đặc biệt là các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh Lào Cai trong năm 2022.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện hiệu quả các nội dung phân cấp, đổi mới, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm đời sống người nghèo, người gặp khó khăn, thu nhập thấp. Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác.

Từ đầu năm đến ngày 20/12/2023, để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành tổng số 1.247 văn bản, trong đó: ban hành 13 nghị quyết, 4 kế hoạch, 223 tờ trình, 120 báo cáo, 887 công văn và văn bản khác.

Hàng tháng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đều tổ chức phiên họp thường kỳ, tổ chức họp đột xuất khi cần, tính từ thời điểm 1/1/2023 đến ngày 15/12/2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tổ chức tổng số 24 cuộc họp, trong đó: 12 cuộc họp thường kỳ, 12 cuộc họp bất thường (9 cuộc họp để giải quyết công việc phát sinh, 1 cuộc họp kiểm điểm, 2 cuộc họp làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành chương trình lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 (Chương trình 1075-CTr/BCSĐ ngày 30/12/2022) để lãnh đạo UBND tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các chủ trương, đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc tham mưu sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Chỉ đạo tham mưu xây dựng Đề án chia tách Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

Về công tác biên chế, tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình cắt giảm biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW, năm 2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chủ trương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao tổng số 24.373 chỉ tiêu biên chế, hợp đồng năm 2023, giảm 419 chỉ tiêu so với năm 2022.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Bám sát các nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chủ đề năm 2023 của tỉnh là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.

bcs-d1-5183-2157.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự chủ động, tích cực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của HĐND tỉnh nên trong năm 2023 dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được một số kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2023 ước đạt 5,11%, thấp hơn 5,89 điểm so với KH giao. Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2023 ước đạt 5,11%, thấp hơn 5,89 điểm so với KH giao. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai kế hoạch đầu tư phát triển. Ước kết quả giải ngân đến hết năm 2023 đạt trên 95% KH.

Thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ, không đạt như kỳ vọng, phấn đấu năm 2023 ước đạt 9.000 tỷ đồng, đạt 75% KH, bằng 86,6% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng đạt kết quả tốt, góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế trong thời gian qua. Công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo được chú trọng.

Giáo dục tiếp tục đổi mới, chất lượng dạy và học được nâng lên; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất nội dung báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời giao các Ban của Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Cán sự UBND tỉnh trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo qui định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh là tổ chức Đảng đặc thù, vì vậy, việc xây dựng quy chế hoạt động cũng phải mang tính đặc thù. Đặc biệt các đồng chí trong Ban Cán sự phải phát huy hết vai trò của mình, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, nhất là trong triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục giữ vững tính kỷ luật kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, chủ động trong tìm giải pháp, linh hoạt để xử lý những vấn đề còn tồn tại, khó khăn đã được nhận diện trong thời gian qua.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai null

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực

Khẩn trương ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành các văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2024; khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Nhà ở và Luật Bất động sản trước ngày 15/5/2024.

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử, tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân cả nước; biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đúc rút những bài học, kinh nghiệm quý từ thắng lợi vĩ đại này, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng duyệt Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Tổng duyệt Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Sáng 10/4, tại thành phố Lào Cai, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung quốc lần thứ 8.

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 10/4/1954, ta tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 10/4/1954, ta tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công

Thực hiện chủ trương tác chiến sắp tới do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đề ra: "Tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công và bao vây sát gần địch hơn nữa, đánh chiếm thêm một số vị trí quan trọng nhằm từng bước thắt chặt thêm vòng vây.

fb yt zl tw