Từ khóa: "tập huấn"

23 kết quả

Nâng cao kỹ năng truyền thông quản lý rừng bền vững

Nâng cao kỹ năng truyền thông quản lý rừng bền vững

Sáng 12/6, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về quản lý rừng bền vững cho cán bộ và thành viên mạng lưới truyền thông về bảo vệ rừng cộng đồng thuộc các tỉnh: Lào Cai, Hòa Bình, Quảng Nam, Nghệ An.

Tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hội viên nông dân thị xã Sa Pa

Tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hội viên nông dân thị xã Sa Pa

Ngày 24/5, tại thị xã Sa Pa, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho hội viên nông dân.

fb yt zl tw