Từ khóa: "Sinh sản"

2 kết quả

Bảo tồn giống thủy sản quý, hiếm

Bảo tồn giống thủy sản quý, hiếm

Cá lăng chấm là loài thủy sản nước ngọt quý, hiếm, phân bố chủ yếu ở các sông, suối khu vực miền núi, trong đó có tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, loài thủy sản này đang suy giảm trong tự nhiên, cần được bảo tồn nguy cấp.

Cùng chăm lo để người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn

Cùng chăm lo để người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn

Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai đã tích cực vận động, tạo các nguồn lực hỗ trợ. Từ nguồn Quỹ 'Vì người nghèo', hàng nghìn hộ gia đình đã được tiếp sức để vươn lên có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

fb yt zl tw