Từ khóa: "SHOPEE"

3 kết quả

Vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua Shopee, YouTube, thanh toán hộ "nhận hoa hồng"

Vạch mặt các chiêu trò lừa đảo qua Shopee, YouTube, thanh toán hộ "nhận hoa hồng"

Các đối tượng đã dựng lên màn kịch lừa đảo hết sức chuyên nghiệp thông qua nhiều công đoạn: Lập gian hàng ảo - Tuyển người chốt đơn mua hàng ảo - Tìm kiếm mã giảm giá - Áp mã giảm giá, yêu cầu đặt đơn mua hàng ảo - Đóng gói hàng hóa không đúng mô tả - Cấu kết thực hiện giao nhận hàng hóa ảo để tạo chứng từ giả lừa sàn Shopee chuyển tiền khuyến mãi vào tài khoản của người mua hàng.

Áp lực khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Áp lực khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Quy mô nhỏ lẻ, trình độ sản xuất và năng lực vận hành hạn chế là những rào cản tạo ra khó khăn trong triển khai bán hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã tại các địa phương trên nền tảng số. Đi liền đó là hạ tầng cơ sở logistics, chi phí vận chuyển giao hàng chiếm tỷ trọng khá lớn, từ 20 - 30%, thậm chí có khi tới 40% cũng đang tạo áp lực không nhỏ trong việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

fb yt zl tw