Từ khóa: "Responsible AI"

1 kết quả

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế

Diễn đàn Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong y tế năm 2023 là cơ hội cho các nhà khoa học, bác sỹ, người làm trong ngành y và tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối để hình thành nhiều dự án, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế.

fb yt zl tw