Từ khóa: "Quyết định 316/QĐ-TTg"

1 kết quả

Tập trung các giải pháp đưa Quy hoạch tỉnh vào thực tiễn

Tập trung các giải pháp đưa Quy hoạch tỉnh vào thực tiễn

Báo Lào Cai - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, đưa ra một số giải pháp quan trọng để sớm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh.

fb yt zl tw