Từ khóa: "phụ nữ khởi nghiệp"

4 kết quả

Hơn 30 nghìn lượt người tham quan hội chợ hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ

Hơn 30 nghìn lượt người tham quan hội chợ hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ

Trong 3 ngày diễn ra Hội chợ giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình, sản phẩm và hỗ trợ phát triển sinh kế cho các nạn nhân bị buôn bán người hồi hương, từ 25 đến hết ngày 27/8, có hơn 30 nghìn lượt du khách đã ghé thăm; một số liên kết, hợp đồng đã được kết nối giữa đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia hội chợ với đối tác ngoại tỉnh là du khách tham quan hội chợ.

fb yt zl tw