Từ khóa: "phối hợp phòng cháy chữa cháy"

1 kết quả

Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về công tác phòng cháy, chữa cháy

Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị định 78/2011/NĐ-CP ngày 1/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

fb yt zl tw