Từ khóa: "nói dối"

1 kết quả

Phía sau những lời nói dối

Phía sau những lời nói dối

Trong cuộc sống, những lời nói thật luôn được coi trọng và đề cao, tuy nhiên, đôi khi lời nói dối lại có thể là nguồn cảm hứng, động viên, thậm chí là liều thuốc tinh thần cho người khác.

fb yt zl tw