Từ khóa: "môi trường xanh"

1 kết quả

Ra mắt chương trình Hành trình xanh – Môi trường xanh – Năng lượng xanh

Ra mắt chương trình Hành trình xanh – Môi trường xanh – Năng lượng xanh

Chương trình Hành trình xanh – Môi trường xanh – Năng lượng xanh vừa ra mắt tại Hà Nội dưới sự bảo trợ truyền thông của báo Văn hóa, báo Xây dựng, tạp chí Tài nguyên và Môi trường, với mục tiêu thực hiện sứ mệnh phủ màu áo xanh cho Trái Đất - Chung tay vì một trái đất hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

fb yt zl tw