Từ khóa: "Mây tre đan"

1 kết quả

Đưa sản phẩm làng nghề ra thị trường thế giới

Đưa sản phẩm làng nghề ra thị trường thế giới

Ngày 12/1, Công ty MILAIKA, Italia - Công ty Tư vấn sáng tạo thiết kế (một trong những công ty uy tín hàng đầu Italia và châu Âu) của Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ của châu Âu đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về xúc tiến đưa sản phẩm làng nghề ra thị trường thế giới.

fb yt zl tw