Từ khóa: "Luật Hiến ghép mô tạng"

2 kết quả

Đề xuất hiến mô tạng từ người chết tim

Đề xuất hiến mô tạng từ người chết tim

Mặc dù nguồn hiến mô tạng từ người chết tim tiềm năng tại Việt Nam rất nhiều nhưng hiện chưa có quy định để thực hiện. Vì vậy việc bổ sung quy định về hiến mô tạng từ người chết tim sẽ giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội được cứu sống.

fb yt zl tw