Từ khóa: "hợp tác xã chuyển đổi số"

2 kết quả

Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, thương mại điện tử cho các hợp tác xã

Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, thương mại điện tử cho các hợp tác xã

Ngày 31/8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thương mại điện tử cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw