Từ khóa: "Hành trình Đỏ năm 2024"

1 kết quả

51 tỉnh, thành phố tham gia Hành trình Đỏ 2024

51 tỉnh, thành phố tham gia Hành trình Đỏ 2024

Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2013, chương trình hiến máu Hành trình Đỏ với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt” đã đi qua 11 kỳ tổ chức thành công. Năm 2024, bước sang lần tổ chức thứ 12, chương trình dự kiến có sự đồng hành của 51 tỉnh, thành phố. Đây là năm có số địa phương đăng ký tham gia nhiều nhất từ trước đến nay.

fb yt zl tw