Từ khóa: "giá điện"

9 kết quả

Tăng giá điện: Áp lực với sản xuất và đời sống dân sinh

Tăng giá điện: Áp lực với sản xuất và đời sống dân sinh

Ngày 4/5, Bộ Công Thương công bố biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt và các nhóm khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh, sản xuất, công nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong đó, với mức tăng 3% giá bán lẻ điện bình quân không tác động nhiều đến CPI, tuy nhiên cũng tạo áp lực nhất định đối với sản xuất và đời sống dân sinh.

fb yt zl tw