Từ khóa: "đi đầu"

2 kết quả

Lực lượng Công an nhân dân phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lực lượng Công an nhân dân phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong cả nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đi đầu trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Đi đầu trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Báo Lào Cai – Không chỉ tuyên truyền kết quả, những cách làm hay và sáng tạo, Báo Lào Cai còn chủ động đi trước, kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập nảy sinh, mang tính dự báo trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

fb yt zl tw