Từ khóa: "Đảng viên"

13 kết quả

Sức lan tỏa hơn vạn lời nói

Nêu gương của đảng viên: Sức lan tỏa hơn vạn lời nói

Thông qua phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đề ra hằng năm.

Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Những chuyển biến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù tình hình trong nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, nền nếp ở tất cả các cấp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và đã tạo được những chuyển biến rất tích cực.

Đảng viên là hạt nhân trong xây dựng thôn kiểu mẫu

Đảng viên là hạt nhân trong xây dựng thôn kiểu mẫu

Báo Lào Cai - Từ trung tâm xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa), chúng tôi ngược dốc lên thôn Tả Chải - nơi được coi là “thủ phủ” của hoa địa lan và nhất chi mai. Con đường bê tông bám vào sườn dốc ven núi dẫn chúng tôi đến những ngôi nhà khang trang nổi bật giữa những vườn hoa đang rực rỡ sắc xuân. Đây là diện mạo của một thôn vùng cao đã vượt qua không ít khó khăn để 4 năm liền duy trì danh hiệu “thôn kiểu mẫu”.

fb yt zl tw