Từ khóa: "Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII"

1 kết quả

Vững tin vào đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai

Vững tin vào đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai

Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển” tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng Công đoàn tỉnh Lào Cai vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò cầu nối giai cấp công nhân, người lao động với Đảng, Nhà nước và xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động là lực lượng tiên phong trong thi đua phát triển kinh tế - xã hội.

fb yt zl tw