Từ khóa: "cực tăng trưởng"

2 kết quả

Công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo Lào Cai - Chiều 12/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai: Mở rộng không gian phát triển, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương

Quy hoạch tỉnh Lào Cai: Mở rộng không gian phát triển, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương

Báo Lào Cai - Ngày 29/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030,  tầm nhìn đến năm 2050.  Đây là sự kiện quan trọng khẳng định khát vọng, tầm nhìn và mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển để Lào Cai khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc.

fb yt zl tw