Từ khóa: "Củ dong"

1 kết quả

Làm giàu từ đam mê lưu giữ nghề truyền thống

Làm giàu từ đam mê lưu giữ nghề truyền thống

Năm 2015, anh Vũ Quang Hưng, thôn Thành Sơn, xã Bản Xèo (Bát Xát) khởi nghiệp từ nghề làm miến dong truyền thống. Nhờ cần cù, chịu khó, cùng với sự giúp sức của những người làm nghề đi trước, sản phẩm miến dong của Hợp tác xã (HTX) Hưng Hiền do anh và vợ đồng sáng lập đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống.

fb yt zl tw