Từ khóa: "công tác hội"

4 kết quả

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào phụ nữ

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào phụ nữ

Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sơ kết đánh giá giữa kỳ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn I: 2021 – 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sáng 9/1 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

fb yt zl tw