Từ khóa: "Công điện số 517/CĐ-TTg"

2 kết quả

Bộ Công thương công bố kết luận thanh tra EVN

Bộ Công thương công bố kết luận thanh tra EVN

Kết luận thanh tra vừa được Bộ Công thương công bố đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của EVN và các đơn vị có liên quan.

fb yt zl tw