Từ khóa: "Chuyển giao công nghệ"

2 kết quả

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Trong khuôn khổ sự kiện Techconnect and Innovation Vietnam 2023 đã diễn ra diễn đàn "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững". Đây là dịp các nhà quản lý, doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận toàn diện về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tập trung vào các biện pháp thực thi chính sách, các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

fb yt zl tw