Từ khóa: "Chỉ thị 10"

1 kết quả

Giảng dạy phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giảng dạy phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngay sau khi có Chỉ thị số 10 ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw