Các chương trình tín dụng ưu đãi của Agribank

Ngay từ đầu năm 2024, Agribank có nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Agribank là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, có mạng lưới lớn nhất với 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo cả nước. Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong trong việc thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ và chính sách tín dụng hỗ trợ nền kinh tế.

Ngay từ đầu năm 2024, Agribank dành gần 135.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng:

1. Chương trình cho vay theo ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phát triển kinh tế, Agribank dành khoảng 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với lãi suất chỉ từ 3,0% /năm.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lãi suất: thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh tương ứng với từng kỳ hạn theo quy định của Agribank từng thời kỳ, cụ thể:

- Chỉ từ 3,0%/năm với khoản vay đến 3 tháng

- Chỉ từ 3,5%/năm với khoản vay trên 03 đến 06 tháng

- Chỉ từ 4,0%/năm với khoản vay trên 6 đến 12 tháng

Thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán.

Thời gian triển khai: Áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 20/3/2024 đến khi đạt quy mô của Chương trình.

ngân hàng 1.jpg

2. Chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống:

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm. Cụ thể:

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, bao gồm: Mua nhà ở, đất ở, xây mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở; mua sắm đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (ti vi, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa…); phương tiện đi lại (ô tô, xe máy) và các mục đích tiêu dùng khác theo quy định của Agribank.

Lãi suất ưu đãi: lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cụ thể:

- Chỉ từ 4,0%/năm với khoản vay đến 3 tháng

- Chỉ từ 4,5%/năm với khoản vay trên 3 đến 6 tháng

- Chỉ từ 5,0%/năm với khoản vay trên 6 đến 12 tháng

Thời gian triển khai: Áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 25/03/2024 đến khi đạt quy mô của Chương trình.

ngân hàng 2.jpg

3. Chương trình cho vay Agribank đồng hành cùng OCOP:

Nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi để đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại địa phương, Agribank dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng cá nhân đầu tư, sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP với lãi suất thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank.

Đối tượng cho vay: Khách hàng cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP: Sản phẩm thực phẩm, sản phẩm đồ uống, sản phẩm từ dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Thời gian: Từ 1/2/2024 đến hết 31/12/2024 (hoặc đến khi hết quy mô chương trình)

Lãi suất ưu đãi: Thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank đối với sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao.

ngân hàng 3.jpg

4. Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs):

Tiếp tục đồng hành của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ổn định và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, Agribank tài trợ 10.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi ngắn hạn với lãi suất thấp hơn so với sàn lãi suất cho vay thông thường đến 1,5%/năm.

- Quy mô chương trình: 10.000 tỷ đồng.

- Thời hạn cấp tín dụng: Cấp vốn tín dụng ngắn hạn

- Lãi suất ưu đãi: Thấp hơn so với sàn lãi suất cho vay thông thường đến 1,5%/năm

- Thời gian triển khai: Từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

ngân hàng 4.jpg

5. Chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp lớn

Đồng hành cùng doanh nghiệp lớn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

- Quy mô Chương trình: Khoảng 20.000 tỷ đồng.

- Thời hạn cấp tín dụng: Cấp vốn tín dụng ngắn hạn

- Lãi suất ưu đãi: thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm

- Thời gian triển khai: Từ ngày 27/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (hoặc đến khi đạt quy mô Chương trình).

ngân hàng 5.jpg

6. Chương trình cho vay ưu đãi tài trợ Dự án đầu tư dành cho khách hàng doanh nghiệp

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, Agribank dành 15.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư thuộc 6 ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh với lãi suất ưu đãi dành cho các khoản vay trung và dài hạn, áp dụng với khoản giải ngân kể từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (hoặc đến khi hết quy mô Chương trình).

- Quy mô Chương trình: Khoảng 15.000 tỷ đồng.
- Thời hạn cấp tín dụng: Cấp vốn tín dụng trung và dài hạn.
- Lãi suất ưu đãi: Cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 6,0%/năm.
- Thời gian triển khai: Từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (hoặc đến khi đạt quy mô Chương trình).

nh 6.jpg

7. Chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò dẫn đầu trong đầu tư phát triển "Tam nông", Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản với tổng quy mô 8.000 tỷ đồng từ nay đến hết ngày 30/6/2024.

- Tổng quy mô chương trình: 8.000 tỷ đồng
- Lãi suất ưu đãi: thấp hơn tối thiểu 1 - 2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn.
- Thời gian triển khai: từ nay đến hết ngày 30/6/2024 (hoặc đến khi đạt quy mô chương trình).

ngan hàng 7.jpg

Để được tư vấn thông tin chi tiết về các Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng năm 2024 của Agribank, Quý khách vui lòng liên hệ tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Agribank Chi nhánh Lào Cai II trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

1. Hội Sở Agribank Chi nhánh Lào Cai II
Địa chỉ: Số 005 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.830.106
2. Agribank Chi nhánh Kim Tân Lào Cai II
Địa chỉ: Số 631 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.841.758
3. Agribank Chi nhánh Kim Tân Lào Cai II – Phòng giao dịch Bắc Cường
Địa chỉ: Số 126 đường B3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.888.236
4. Agribank Chi nhánh Kim Thành Lào Cai II
Địa chỉ: Lô K31 đường D3, khu TMCN Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143.868.809
5. Agribank Chi nhánh huyện Bát Xát Lào Cai II
Địa chỉ: Số 116 tổ 4, đường Hùng Vương, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.883.084
6. Agribank Chi nhánh thị xã Sa Pa Lào Cai II
Địa chỉ: Số 001 phố Cầu Mây, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.871.210
7. Agribank Chi nhánh huyện Mường Khương Lào Cai II
Địa chỉ: Số 288 đường Giải Phóng 11/11, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.881.194
8. Agribank Chi nhánh huyện Mường Khương Lào Cai II – Phòng giao dịch Bản Lầu
Địa chỉ: Trung tâm xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 02143.886.104

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

HiBeauty Cosmetics cùng loạt trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du hí tại Pattaya

HiBeauty Cosmetics cùng loạt trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du hí tại Pattaya

Có cơ hội hiếm hoi nghỉ xả hơi sau những ngày chạy sự kiện miệt mài nên đội ngũ nhân viên của HiBeauty Cosmetics vô cùng hứng thú. Chuyến đi không dài nhưng là cơ hội để mọi người cùng nhau gắn kết với hàng loạt hoạt động thú vị tại Pattaya - một trong những thiên đường du lịch của Thái Lan.

“Tống cựu nghinh Xuân” cùng HiBeauty Cosmetics trong đêm Year End Party đầy đáng nhớ

“Tống cựu nghinh Xuân” cùng HiBeauty Cosmetics trong đêm Year End Party đầy đáng nhớ

Thời khắc cuối năm vẫn luôn đem lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Đây vừa là thời điểm thích hợp để tổng kết năm cũ, mở ra năm mới, vừa là thời điểm phù hợp để tri ân đội ngũ nhân sự - những người cộng sự đồng hành trong suốt một năm qua và HiBeauty Cosmetic cũng không ngoại lệ.

Thông báo tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết dự án phát triển vùng nguyên liệu lúa Séng Cù theo hướng hữu cơ

Thông báo tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết dự án phát triển vùng nguyên liệu lúa Séng Cù theo hướng hữu cơ

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết: Dự án phát triển vùng nguyên liệu lúa Séng Cù theo hướng hữu cơ gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại huyện Bát Xát và huyện Mường Khương giai đoạn 2024 – 2025.

BHXH Việt Nam: Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước

BHXH Việt Nam: Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Đảng và Nhà nước với chủ đề: “BHXH Việt Nam – Trụ cột an sinh xã hội”. Đây là sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 – 16/2/2025).

HoaBinh Events - đối tác tổ chức teambuilding làm hài lòng khách hàng

HoaBinh Events - đối tác tổ chức teambuilding làm hài lòng khách hàng

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc xây dựng tinh thần đồng đội, tạo lập đội ngũ đoàn kết và gắn bó đồng lòng phát triển là vô cùng quan trọng. Hiểu được điều này, HoaBinh Events đã thiết kế nhiều chương trình đa dạng, sáng tạo dành tặng các doanh nghiệp trong mùa teambuilding năm 2024.

Thông cáo báo chí Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

Thông cáo báo chí Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38).

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi vận chuyển quặng 2 khai trường Ngòi Đum - Đông Hồ nhập Ga Mỏ Cóc

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi vận chuyển quặng 2 khai trường Ngòi Đum - Đông Hồ nhập Ga Mỏ Cóc

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá mua sắm dịch vụ phục vụ sản xuất vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 24/4/2024, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Mức lương ngành cơ khí và các vị trí khác trong ngành

Mức lương ngành cơ khí và các vị trí khác trong ngành

Là một trong những ngành nghề quan trọng, đóng góp cho sự phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị hóa đất nước, cơ khí luôn là ngành thu hút lượng lớn nhân công với đa dạng nhiều vị trí phát triển. Một câu hỏi được đặt ra là ở thời điểm hiện tại, mức lương ngành cơ khí và các vị trí khác trong ngành là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

fb yt zl tw