Từ khóa: "bản vược"

14 kết quả

Tập trung thiết bị phục vụ thi công cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược

Tập trung thiết bị phục vụ thi công cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược

Để chuẩn bị thi công cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) – Bá Sái, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chủ đầu tư và nhà thầu phía Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, nhân lực, giải pháp kỹ thuật, sẵn sàng khi dự án có lệnh khởi công.

Bát Xát chú trọng chăm sóc rừng trồng

Bát Xát chú trọng chăm sóc rừng trồng

Để nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, cùng với việc vận động người dân chủ động trồng rừng đảm bảo diện tích theo kế hoạch, huyện Bát Xát chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc chăm sóc rừng đúng kỹ thuật.

fb yt zl tw