Từ khóa: "Ban chỉ huy quân sự thị xã Sa Pa"

1 kết quả

Tham mưu tích cực công tác quân sự - quốc phòng

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sa Pa: Tham mưu tích cực công tác quân sự - quốc phòng

Báo Lào Cai - Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sa Pa đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác quân sự - quốc phòng, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, chính trị, đảm bảo hậu cần - kỹ thuật, dân vận và sẵn sàng chiến đấu.

fb yt zl tw