Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 21/3/2023, 11:33 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

LCĐT - Sáng 6/2, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự họp có các đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân phong phát biểu quán triệt nội dung hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND – Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh - Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai năm 2022 đánh giá: Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế phối hợp. Các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri được phối hợp, thống nhất và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Các bên đã phối hợp tham gia ý kiến xây dựng luật, pháp lệnh, văn bản khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết HĐND tỉnh. Công tác phối hợp chuẩn bị các nội dung trước các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh được thực hiện tốt. Hoạt động tiếp xúc cử tri được phối hợp thực hiện bảo đảm theo quy chế, đổi mới hình thức tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri 2 – 3 cấp tại các điểm tiếp xúc cử tri đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối với các nội dung Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND- UBND – Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được các bên phối hợp triển khai, có trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Công tác trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được duy trì thường xuyên, liên tục. Trong năm 2022, các bên đã phối hợp tạo điều kiện để các tổ đại biểu, đại biểu HĐND có điều kiện được tiếp xúc, nắm tình hình ở địa phương và thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định. Các bên đã tổ chức 82 buổi tiếp xúc với hơn 6.900 đại biểu, cử tri của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; tiếp thu 247 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan của tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng Seo Vần phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp giải quyết những công việc chung có liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền, MTTQ trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Công tác phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ quy định pháp luật. Trong đó bao gồm 12 nội dung phối hợp công tác, là: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động Nhân dân và thực hiện dân chủ cơ sở; thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động xây dựng pháp luật, ban hành văn bản; chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra và phản biện xã hội; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, hội họp...

Thường trực Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Trên cơ sở nội dung quy chế phối hợp đã ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các bên căn cứ nội dung, phối hợp triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hài hòa, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả và thực chất.

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết