Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 2, 5/12/2022, 07:56 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

LCĐT - Theo tổng hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH), hết năm 2021, số người tham gia BHXH bắt buộc là 58.591 người, tăng 243 người (tăng 0,42%) so với năm 2020, đạt 100% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tuy nhiên mới đạt 72,4% kế hoạch của UBND tỉnh giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 8.921 người, tăng 2.526 người (tăng 39,5%) so với năm 2020, đạt 100,5% so với kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 646.960 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,31%, giảm 13,69% so với năm 2020, trong đó 3/8 địa phương có tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT thấp, gồm Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Thắng.

Tuyên truyền chính sách BHXH cho người dân xã Mường Vi, huyện Bát Xát.

Ông Đường Minh Tấn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Năm 2021, công tác phát triển mới BHXH bắt buộc, phát triển và duy trì BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg, dẫn tới không hoàn thành chỉ tiêu so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Đối với phát triển BHXH bắt buộc, do khu vực kinh tế tư nhân, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, ngành nghề kinh doanh (du lịch, dịch vụ, xuất - nhập khẩu) bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19, nên phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, dẫn đến người lao động mất việc làm và không có thu nhập. Mặc dù có sự chuyển dịch sang diện tham gia BHXH tự nguyện, nhưng do không có thu nhập nên tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện giảm. Mặt khác, do dịch Covid-19, việc triển khai phát triển người tham gia BHXH bắt buộc thông qua rà soát dữ liệu thuế chưa đạt nhiều kết quả. Qua báo cáo của các doanh nghiệp, từ tháng 4/2020, những lao động đã nghỉ chưa quay lại làm việc, doanh nghiệp chưa phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhu cầu việc làm không lớn, do đó tiềm năng gia tăng người tham gia BHXH bắt buộc ở khu vực tư nhân không cao.

Đối với phát triển BHXH tự nguyện, do yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 nên cơ quan BHXH không tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, thu nhập của nhóm người thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện không ổn định, bị giảm nhiều, nên nhiều người tạm dừng tham gia; mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện còn thấp, chế độ chưa đa dạng, chưa hấp dẫn để thu hút người dân tham gia.

Đối với phát triển và duy trì số người tham gia BHYT, do tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg nên rất khó vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Mặc dù BHXH tỉnh và chính quyền cấp xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhưng người dân chưa tham gia BHYT với lý do còn nhiều khó khăn, dẫn tới còn 74.416 người chưa tham gia BHYT (trong đó có 16.976 người là học sinh, sinh viên). Năm học 2020 - 2021, học sinh, sinh viên là nhóm bắt buộc tham gia BHYT nhưng tỷ lệ tham gia mới đạt 98,95%, còn 16.976 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT. Nguyên nhân là do một số phụ huynh, học sinh chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc tham gia BHYT, không có quy định xử lý khi không tham gia BHYT.

Để giải quyết những khó khăn trên và đạt chỉ tiêu năm 2022, ngày 26/1/2022,  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Theo ông Đường Minh Tấn, Giám đốc BHXH tỉnh, nhiệm vụ quan trọng là cải cách chính sách BHXH, đẩy mạnh chuyển đổi số và thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ.

Phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp trong tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mua BHYT cho các nhóm người không còn được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Các sở, ngành phối hợp đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là việc tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Tăng cường quản lý, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chi khám - chữa bệnh BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám - chữa bệnh và giám định điện tử chi phí khám - chữa bệnh BHYT toàn tỉnh.

Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho đơn vị, cá nhân trong thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT, BHTN.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ nhân viên đại lý thu. Tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường phối hợp với đại lý thu tổ chức ra quân tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT với quy mô nhỏ. Đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội như zalo, facebook; thường xuyên tổ chức livestream tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT với nội dung phong phú, hấp dẫn để tạo niềm tin và lan tỏa ý nghĩa nhân văn về chính sách BHXH, BHYT…

Chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2022

Số người tham gia BHXH: 75.708 người (chiếm 15,89% so với lực lượng lao động trong độ tuổi), trong đó 63.120 người tham gia BHXH bắt buộc; 12.588 người tham gia bảo hiểm tự nguyện; 53.783 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chiếm 11,29% so với lực lượng lao động trong độ tuổi).

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết