Báo Lào Cai
Thứ 3, 5/7/2022, 16:00 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Bàn giao Quỹ hỗ trợ phát triển măng sặt huyện Văn Bàn

LCĐT - Ngày 21/1/2022, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND hai xã Nậm Xé, Nậm Xây và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Bàn tổ chức bàn giao nguồn quỹ quay vòng thuộc Dự án “Xây dựng vùng nguyên liệu trồng măng sặt gắn với chuỗi giá trị của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thủy Sơn Văn Bàn nhằm cải thiện vị thế kinh tế cho phụ nữ huyện Văn Bàn (GREAT).

Đại diện các cơ quan tham gia thảo luận việc bàn giao Quỹ hỗ trợ phát triển măng sặt.

Năm 2020, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn ký thỏa thuận hợp tác với Hội Phụ nữ hai xã Nậm Xây, Nậm Xé và bàn giao vốn quay vòng thuộc Dự án GREAT với số tiền hơn 800 triệu đồng để Hội Phụ nữ hai xã giải ngân cho 45 hộ gia đình vay đầu tư trồng mới và cải tạo măng sặt. Đến hết năm 2021, Hội Phụ nữ hai xã đã giải ngân cho 45 hộ vay với số tiền 803.500.000 đồng; thời hạn vay vốn 36 tháng; chu kỳ trả lãi 3 tháng/lần; lãi suất tiền vay là 4,8%/năm.

Sau 2 năm hoạt động, Quỹ do Hội Phụ nữ hai xã quản lý cơ bản phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, để tiếp tục vận hành quỹ có hiệu quả, chuyên nghiệp, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn (chủ dự án) đề xuất Hội Phụ nữ hai xã bàn giao quỹ cho UBND xã quản lý theo hình thức ủy thác bởi một đơn vị quản lý chuyên nghiệp.

Người Dao đỏ xã Nậm Xây có thu nhập ổn đình từ trồng măng sặt.

Qua đánh giá, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn đề xuất chọn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Bàn đơn vị có đủ năng lực để nhận ủy thác quản lý quỹ sau khi dự án kết thúc và đã được Ban quản lý Dự án GREAT Trung ương chấp thuận với hình thức quản lý ủy thác. UBND hai xã Nậm Xây và Nậm Xé đã ký hợp đồng ủy thác và mở tại khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Bàn, đồng thời cam kết quỹ chỉ sử dụng cho mục đích phát triển nông nghiệp tại xã Nậm Xây và Nậm Xé. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Bàn chỉ thẩm định, phê duyệt vay vốn trên cơ sở danh sách xin vay vốn được UBND xã thẩm định và đề nghị.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết