Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 08:38 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn

LCĐT - Đảng bộ huyện Văn Bàn hiện có 6.071 đảng viên thuộc 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (30 chi bộ và 28 đảng bộ cơ sở); có 342 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 195 chi bộ nông thôn, tổ dân phố; 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập. Hằng năm, Đảng bộ kết nạp bình quân 250 đảng viên.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Bản Ngoang, xã Thẳm Dương.

Có được kết quả trên, bên cạnh quyết tâm phấn đấu của các quần chúng ưu tú, phải kể đến những kinh nghiệm quý được Đảng bộ huyện triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Hằng năm, căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và thực tế tại cơ sở, Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát hiện bồi dưỡng tạo nguồn và kết nạp đảng viên khu vực nông thôn.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đoàn viên, hội viên ưu tú để tạo nguồn kế cận. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đã giúp quần chúng thay đổi nhận thức, thể hiện rõ quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên. Các tổ chức đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên… củng cố niềm tin của quần vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ huyện đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên Hạ (thứ 2 từ trái sang) nắm tình hình công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Xuân Khánh.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên khu vực nông thôn, Văn Bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… để tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, tạo môi trường để quần chúng phấn đấu, rèn luyện…

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết