Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 08:19 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Các nghị quyết Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua

LCĐT - Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/7 đã thông qua 21 nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng như quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập; việc tiếp tục thực hiện chế độ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh….

Báo Lào Cai điện tử trân trọng giới thiệu nội dung một số nghị quyết 

- Nghị quyết số 09/NQ – HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2021-2022.

- Nghị quyết 10/ NQ – HĐND quy định phân cấp, thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai (Văn bản đính chính).

- Nghị quyết số 11/ NQ – HĐND quy định về điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết số 12/NQ – HĐND về việc tiếp tục thực hiện chế độ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết số 13/NQ - HĐND về tạm dừng thu phí tham quan danh lam thắng cảnh một số điểm du lịch và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 14/NQ – HĐND về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết số 15/NQ – HĐND về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết số 16/ NQ – HĐND quy định nội dung, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết 17/ NQ – HĐND quy định mức thu học phí chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2021 – 2022.

- Nghị quyết số 18/NQ – HĐND ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết số 19/NQ – HĐND quy định giảm mức thu một số khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Nghị quyết số 28/NQ – HĐND cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai, nguồn vốn ngân sách Trung ương.

- Nghị quyết số 29/2021/NQ – HĐND Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết