Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:13 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội phụ nữ cấp cơ sở

LCĐT - Chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội phụ nữ, trước mắt là đại hội phụ nữ cấp cơ sở đã và đang được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 62 ngày 17/9/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội phụ nữ các cấp.

Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức thành công. Đây là đại hội được Hội LHPN huyện Văn Bàn lựa chọn chỉ đạo điểm. Qua đánh giá của tổ chức hội cấp trên, đại hội được chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu, đúng theo văn bản hướng dẫn của hội phụ nữ cấp trên và đạt yêu cầu đề ra. Văn kiện đại hội được chuẩn bị tốt, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới với việc tập trung đổi mới, hỗ trợ phụ nữ mạnh dạn, sáng tạo khởi nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, Hội LHPN huyện Văn Bàn đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm với đảng ủy, hội phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện về công tác phối hợp, chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội phụ nữ cơ sở. Trước đó, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Hội LHPN huyện Văn Bàn tham mưu cho Huyện ủy ban hành thông báo chung về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội phụ nữ cấp cơ sở để các xã, thị trấn triển khai phù hợp, hiệu quả. Đối với việc xây dựng văn kiện, tổ chức hội cơ sở đã và đang thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo tiến độ, Hội LHPN huyện  sẽ cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở hoàn thiện văn kiện để xin ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Theo kế hoạch, huyện Văn Bàn tổ chức xong đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong tháng 5/2021.

Cùng với huyện Văn Bàn, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang tiến hành các phần việc chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội LHPN tỉnh hiện có 152 tổ chức hội cơ sở với hơn 111.000 hội viên. Theo kế hoạch, đại hội phụ nữ điểm cơ sở được tổ chức từ ngày 8 đến 22/3, trong đó thị xã Sa Pa là địa phương cuối cùng hoàn thành. Để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026, triển khai tới các cơ sở hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội Phụ nữ phường Bắc Cường tổ chức thành công đại hội điểm.

Điểm mới trong việc tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ này là Hội LHPN tỉnh chỉ đạo hội cấp huyện chủ động lựa chọn 1 đơn vị để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, đảm bảo các điều kiện tốt nhất và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Như vậy, toàn tỉnh 9 cơ sở hội/9 huyện, thị, thành phố tổ chức đại hội điểm, trong khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 chỉ lựa chọn 1 đơn vị cấp cơ sở tổ chức đại hội điểm.

Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị lựa chọn cơ sở hội tổ chức đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị những nội dung, công việc cho đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tập trung chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt; xây dựng văn kiện và công tác tuyên truyền, khánh tiết. Hội LHPN tỉnh cũng thành lập các tổ thẩm định phối hợp với hội phụ nữ các huyện, thị, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở hội.

Theo đánh giá sơ bộ từ Hội LHPN tỉnh, các đại hội điểm vừa qua đã được tổ chức thành công, đúng theo chỉ đạo, yêu cầu của Hội LHPN tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Công tác nhân sự đại hội đảm bảo tính đại diện, tính liên hiệp các tầng lớp phụ nữ, đã quan tâm các địa bàn, lĩnh vực có đông nữ và những nhân tố tiêu biểu ảnh hưởng tích cực trên các lĩnh vực. Văn kiện đại hội đã đánh giá đúng kết quả hoạt động của tổ chức hội phụ nữ, khẳng định vai trò, đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các văn kiện cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội.

Bà Bùi Thị Huế, Trưởng Ban Tổ chức - Tổng hợp Hội LHPN tỉnh cho biết: Công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở đã đáp ứng được yêu cầu, tiến độ. Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm ở các địa phương, Hội LHPN tỉnh sẽ có đánh giá cụ thể, tổng quát để các cấp hội căn cứ, rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức thực hiện hàng trăm công trình, phần việc, hoạt động chào mừng đại hội phụ nữ các cấp.

Theo kế hoạch, đại hội phụ nữ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II/2021. Đại hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố dự kiến hoàn thành trong quý III/2021. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức vào quý IV/2021. Việc chuẩn bị tốt đại hội điểm là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết