Từ khóa: "AIPA-44"

2 kết quả

'Biến nguy thành cơ', vì Cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng và bền vững

'Biến nguy thành cơ', vì Cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng và bền vững

Chiều 7/8, phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Là một thành viên có trách nhiệm, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các nước ASEAN và Nghị viện thành viên AIPA nỗ lực xây dựng một ASEAN – một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng, “biến nguy thành cơ”, hướng tới Cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững.

fb yt zl tw