Từ khóa: "xóa bỏ định kiến giới bảo thắng"

1 kết quả

Sôi nổi hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến về giới

Sôi nổi hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến về giới

Trong khuôn khổ Dự án 8 "thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Thắng đã thực hiện chiến dịch truyền thông sôi nổi nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, trẻ em và người dân địa phương về xóa bỏ định kiến giới, phòng chống tảo hôn và bạo lực gia đình.

fb yt zl tw