Từ khóa: "Tiểu ban"

2 kết quả

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

Gói thầu xây dựng: Cung cấp dịch vụ thi công xây dựng nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà tắm và hệ thống cung cấp nước sạch… cho các trường mục tiêu dự án (SCI) huyện Bát Xát.

fb yt zl tw