Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề về “Công tác xây dựng tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp” do Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sáng 25/6, đại biểu đã tham luận nhiều nội dung liên quan nhằm tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp. Báo Lào Cai lược ghi một số ý kiến tham luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Lào Cai

DSC_6321.JPG
Ông Vương Trinh Quốc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 khu công nghiệp đang hoạt động, gồm Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới, Tằng Loỏng, với 115 doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu có khoảng 600 - 700 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực với hơn 10.000 người lao động.

Qua đánh giá thực trạng, hiện nay, tại các khu công nghiệp chỉ có 33 doanh nghiệp sử dụng từ 20 lao động trở lên, còn 82 doanh nghiệp sử dụng dưới 20 lao động. Trong đó, có 12 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng với 525 đảng viên và có 6 doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa hình thành tổ chức cơ sở đảng (mỗi doanh nghiệp có 1 - 3 đảng viên). Các đảng viên này hiện đang sinh hoạt ghép hoặc sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú.

Tỷ lệ các doanh nghiệp có tổ chức đảng và đảng viên trong khối doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp hiện nay còn thấp. Để tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác xây dựng đảng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động, định hướng cho chủ doanh nghiệp nhằm tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển các tổ chức đảng trong khối kinh tế tư nhân theo tinh thần Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư. Các cấp, các ngành tiếp tục khảo sát, nắm bắt, đánh giá thực trạng việc kết nạp đảng viên và xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và đề ra mục tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể.

Phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

DSC_6327.JPG
Ông Đặng Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham luận tại hội nghị.

Công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và đảm bảo sự thống nhất giữa hoạt động của tổ chức công đoàn với chủ doanh nghiệp trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở và các cấp công đoàn trong tỉnh đã phân công ủy viên, cán bộ phụ trách cùng với các cấp chính quyền chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Với sự quyết liệt triển khai, từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã kết nạp mới được 3.442 đoàn viên (trong đó có 2.842 đoàn viên thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước), thành lập 13 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đạt 344,2% chỉ tiêu phát triển đoàn viên Tỉnh ủy giao năm 2024. Các cấp công đoàn đã giới thiệu được 65 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 45 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

DSC_5461.JPG
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai .

Nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động để họ hiểu rõ chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, ngành, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích khi tham gia công đoàn và có tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Các cấp công đoàn xem xét, mở rộng đối tượng kết nạp đoàn viên; chú trọng phát triển đoàn viên trong khu vực ngoài Nhà nước...

Chú trọng phát triển đảng viên là chủ các doanh nghiệp

DSC_6356.JPG
Đồng chí Nguyễn Huy Long, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tham luận.

Ngày 6/9/2016, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai được thành lập, gồm 5 đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, đến nay, chi bộ đã có 45 đảng viên.

z5572164610695_9ca5efcc4ec609b8a1780f9a6fb3cef4.jpg
Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đảng viên mới được kết nạp.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm chú trọng kết nạp đối tượng là giám đốc, chủ doanh nghiệp dân doanh vào Đảng. Hằng năm, tăng chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng chính trị trung cấp, cao cấp cho các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng trong các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngoài ra, xuất phát từ tình hình thực tế, đề nghị chưa thực hiện chủ trương nâng cấp Chi bộ cơ sở Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lên đảng bộ cơ sở. Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng.

Phát triển đảng viên là công nhân, người lao động tại doanh nghiệp

DSC_6346.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang phát biểu tại hội nghị.

Chi bộ Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang được thành lập ngày 10/10/2020, nay là Đảng bộ công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang. Tại thời điểm thành lập, đảng bộ có 25 đảng viên.

Quan tâm, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong đội ngũ công nhân, người lao động, Đảng ủy công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú, đăng ký chỉ tiêu kết nạp Đảng. Trong đó, quan tâm, chú trọng đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xem xét, lựa chọn những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp nhận thức về Đảng, giao nhiệm vụ cho các quần chúng để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ những quần chúng phấn đấu vào Đảng. Đảng viên mới kết nạp được Đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên. Việc theo dõi, xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức được thực hiện kịp thời, đúng quy định Điều lệ Đảng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ đã cử 211 quần chúng tham gia lớp đối tượng Đảng; đề nghị xét kết nạp cho 86 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy công ty tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của đảng, từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng; làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Bắc Hà

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Bắc Hà

Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 17/7, đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Lan tỏa thật hiệu quả, sáng tạo sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

Lan tỏa thật hiệu quả, sáng tạo sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Bảo Thắng khóa XIX: 6 ý kiến chất vấn liên quan lĩnh vực giáo dục, tài nguyên và môi trường

Kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Bảo Thắng khóa XIX: 6 ý kiến chất vấn liên quan lĩnh vực giáo dục, tài nguyên và môi trường

Ngày 16/7, HĐND huyện Bảo Thắng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp (*)

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp (*)

Phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã biểu dương và nhấn mạnh một số kết quả quan trọng trên cả 5 mặt công tác mà MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đạt được, đồng thời nêu một số nội dung để đại hội thảo luận, thống nhất. Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu của đồng chí.

“Nhất định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang” (*)

“Nhất định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang” (*)

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong phiên trọng thể sáng 16/7, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh điều đó để bày tỏ sự tin tưởng vào tổ chức mặt trận trên địa bàn tỉnh. Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Khí thế hào hùng từ các di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ

Khí thế hào hùng từ các di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/7, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến tham quan một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Đồi A1; Hầm Đờ Cát; Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Phương thức hữu hiệu chữa trị các căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Phương thức hữu hiệu chữa trị các căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144) trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai - nơi tập hợp sức mạnh đại đoàn kết

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai - nơi tập hợp sức mạnh đại đoàn kết

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam “có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội”.

Đảng ủy Quân khu 2 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy Quân khu 2 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 15/7, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2024. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Chiều 15/7, Đoàn công của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ; viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

fb yt zl tw