Từ khóa: "Thu thuế"

3 kết quả

Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm

Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024 ở mức cao nhất, các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh và các địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp ngay từ đầu năm.

fb yt zl tw