Từ khóa: "Sự cố"

11 kết quả

Xây dựng hệ thống thu nước mặt quanh hồ thải Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời

Xây dựng hệ thống thu nước mặt quanh hồ thải Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời

Hiện nay, ngoài việc tổ chức khắc phục hậu quả sự cố vỡ cống D2000 hồ thải quặng đuôi, Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời, Công ty Cổ phần đồng Tả Phời đã tiến hành đánh giá toàn bộ các hạng mục liên quan đến hồ đập nhằm khắc phục những hạn chế để đảm bảo an toàn khi vận hành trở lại.

fb yt zl tw