Từ khóa: "phụ nữ bảo thắng dự án 8"

1 kết quả

Thị trấn Nông trường Phong Hải đẩy mạnh triển khai Dự án 8

Thị trấn Nông trường Phong Hải đẩy mạnh triển khai Dự án 8

Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang được thị trấn Phong Hải triển khai tích cực, đạt các chỉ tiêu kế hoạch, tiến độ đề ra. Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và hoạt động truyền thông cộng đồng.

fb yt zl tw