Từ khóa: "Nội tỉnh"

2 kết quả

Dừng hoạt động của 3 bến xe không đủ điều kiện thiết lập bến xe thấp hơn bến xe loại 6

Dừng hoạt động của 3 bến xe không đủ điều kiện thiết lập bến xe thấp hơn bến xe loại 6

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh vừa có Thông báo số 236 về việc chấm dứt hoạt động của bến xe không còn đủ điều kiện thiết lập bến xe thấp hơn bến xe loại 6 đối với 3 bến xe khách trên địa bàn tỉnh gồm: Bến xe khách Mường Hum, Bến xe khách A Mú Sung (huyện Bát Xát), Bến xe khách Pha Long (huyện Mường Khương).

fb yt zl tw