Từ khóa: "ngoại giao kinh tế"

2 kết quả

Tỉnh Lào Cai dự phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 32

Tỉnh Lào Cai dự phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 32

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước nằm trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng". Hội nghị trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước

fb yt zl tw